ABC Sukcesu to intensywne warsztaty biznesowe skierowane do właścicieli salonów fryzjerskich, chcących rozwijać kompetencje managerskie oraz umiejętności przywódcze, efektywnie zarządzać swoim przedsiębiorstwem oraz budować przewagę na konkurencyjnym rynku.

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących zarządzania firmą pod kątem:
• Kreowania efektywnej polityki personalnej (jak zbudować wspaniały zespół, jak być dobrym liderem?)
• Efektywnego zarządzenia finansami firmy (co to jest budżet i jak nim zarządzać, jak kontrolować finanse firmy, jak pomnażać zyski i budować kapitał)
• Organizacji pracy umożliwiającej właścicielowi pogodzenie życia zawodowego z życiem prywatnym (jak wygląda efektywna struktura organizacyjna, podział ról i zadań w firmie)

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą mieli wiedzę umożliwiającą świadome zarządzanie własną firmą, co pozwoli na zwiększenie zysków, liczby klientów salonu oraz pomoże w budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Prowadzący:
Daria Cieplak
Czas trwania:
2 dni

Szkolenia organizowane są w bardzo kameralnych grupach.